START KURSU DIETETYKI wg TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

Prowadzi: Bożena Olszowska

Kurs o leczeniu żywnością oraz ziołami zgodnie z wywiadem i zaleceniami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Skierowany jest do osób, które chcą poznać podstawowe zagadnienia kuchni terapeutycznej, zgodnie z którą to co jemy może być lekarstwem lub trucizną dla naszego organizmu.

Celem ośmio-częściowego Kursu Podstawowego Dietetyki według TMC jest zdobycie wiedzy o żywieniu zgodnie z prawami natury. Na kursie poznasz podstawy Dietetyki opartej na zasadach Medycyny Chińskiej oraz podstawy diagnostyki wg TMC ( czytanie z języka i pulsu).

Wiedza ta znajduje zastosowanie zarówno w profilaktyce, jak i terapii rozmaitych schorzeń za pomocą diety, ponieważ pozwala dostosować sposób odżywiania do indywidualnych potrzeb organizmu człowieka.
Co ważne, potrzeby te zmieniają się stale i dynamicznie w interakcji z otaczającym światem i nie ma uniwersalnej diety dla każdego.

Wiedza o energetycznej naturze pokarmów, określanej jako termika i smak produktów spożywczych, pozwala dostosować sposób odżywiania do aktualnych potrzeb organizmu. Dzięki świadomemu odżywianiu można nie tylko wzmacniać witalność organizmu i zapobiegać zachwianiu równowagi Yin i Yang (które prowadzi do choroby), ale również stopniowo odzyskać zdrowie.

Dietetyka wg TMC jest to metoda całkowicie naturalna i powszechnie dostępna, bazująca na umiejętnym stosowaniu pożywienia, napojów oraz popularnych ziół i przypraw.
Na kursie spojrzymy na Nasze zdrowie z bardzo szerokiej perspektywy: w trakcie ośmiu dwudniowych spotkań zapoznasz się z fizjologią człowieka według Medycyny Chińskiej, jak również nauczysz się podstaw diagnozy (uwzględniającej obraz języka, pulsu, wygląd i koloryt twarzy, cechy budowy ciała, zgłaszane objawy, itp.). Wszystko to, składa się na by trafnie zdefiniować wzorzec patologii i ustalić adekwatną strategię leczenia schorzeń

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem powyższych umiejętności, czy to do celów własnych, czy w związku z wykonywanym zawodem.

Zapraszamy dietetyków, lekarzy, naturoterapeutów, masażystów i przede wszystkim pasjonatów zdrowego trybu życia.

Terminy kursu na rok 2023/2024 :
I) 16-17 września
II) 21-22 października
III) 11-12 listopada
IV) 16-17 grudnia
V) 20-21 stycznia 2024
VI) 17-18 luty
VII)  16-17 marca
VIII) 20-21 kwietnia
Zajęcia odbywają się w sobotę (10- 17) i niedziele( 9-15:30) .
W trakcie zajęć przerwa na zjedzenie wegańskiej zupy w cenie kursu.

Inwestycja:
-każdy moduł osobno: 450 zł
-całość: 3500 zł ( możliwość rozłożenia na dwie raty)
– Aby uzyskać certyfikat można opuścić jeden zjazd z kursu- w przypadku nieobecności na zajęciach udostępniamy nagrania i skrypty do opuszczonych zajęć- opłata taka sama.

Zapewniamy:

 • Skrypty do zajęć.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu ( po odbyciu 8 sesji).
 • Ciepłe napoje, zdrowe przekąski i pyszną wege zupę na lunch
 • Wystawiamy rachunki oraz paragony;

Szczegółowy program
kursu dietetyki wg TMC:

Sesja I:

Wstęp do dietetyki według medycyny chińskiej
 1. Wprowadzenie:
  – Tao – współzależność i komplementarność   Yin i Yang.
  – interpretacja Yin i Yang w dietetyce według medycyny chińskiej
  – dietetyka jako jeden z filarów profilaktyki i terapii w medycynie chińskiej
  – uwzględnianie zewnętrznych i wewnętrznych czynników w doborze diety (strefa klimatyczna, pora roku, aktualne warunki pogodowe, konstytucja pacjenta, aktualny stan zdrowia pacjenta)
  – wpływ pożywienia na samopoczucie fizyczne i stan emocjonalny człowieka
 2. Wzorce dysharmonii Yin i Yang:
  – wzorce nadmiaru – przyczyny, przykłady, ogólne strategie postępowania
  – wzorce niedoboru – przyczyny, przykłady, ogólne strategie postępowania
  – zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny zaburzeń energetycznych w organizmie
  (patogenne wpływy zewnętrzne, emocje, odżywianie)
 3. Dobowy cykl obiegu energii („zegar narządów”):
  – maximum i minimum energetyczne narządów
  – implikacje praktyczne – prawidłowy rytm posiłków, optymalny tryb życia
 4. Podstawowe substancje ciała – Qi, Płyny, Esencja, Krew:
  – rola substancji fizjologicznych w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego
  – patologiczne formy energii – Wiatr, Gorąco, Wilgoć, Śluz
 5. Fizjologia i patologia Potrójnego Ogrzewacza:
  – energetyczna charakterystyka organów Yin i Yang pięciu elementów
  – rola obiegów czynnościowych Wątroby, Serca, Śledziony i Trzustki, Płuc i Nerek w procesach metabolizmu z punktu widzenia medycyny chińskiej
  – wytwarzanie Qi, Płynów, Esencji i Krwi w Potrójnym Ogrzewaczu
  – dysfunkcje Potrójnego Ogrzewacza – przyczyny powstawania Wiatru, Wilgoci, Śluzu, Zimna, Gorąca, Zastoju
 6. Cykl odżywczy i cykl kontrolny w modelu Pięciu Elementów:  definicja, ilustracja przykładami ze świata przyrody, z dziedziny psychologii emocji oraz z zakresu wzajemnego oddziaływania smaków.
 7. Klasyfikacja smaków według przynależności do Pięciu Elementów:
  – profilaktyka: smaki informacyjne i zasady gotowania według Pięciu Przemian
  – leczenie: smaki terapeutyczne w leczeniu podstawowych wzorców dysharmonii.
 8. Klasyfikacja pokarmów według natury termicznej i właściwości energetycznych:
  – tabele przyporządkowań produktów spożywczych
  – przyczyny pozornych rozbieżności w klasyfikacjach produktów według Pięciu Elementów
  – klasyfikacja grup produktów od najbardziej yang do najbardziej yin
  – klasyfikacja metod obróbki pokarmów według Yin i Yang i Pięciu Elementów (gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie, suszenie, peklowanie, kiszenie, itd.)
 9. Podstawowe wzorce patologii
  – patomechanizm, przyczyny, objawy (z uwzględnieniem elementarnych informacji z zakresu diagnozy z twarzy i z języka), zalecenia dietetyczne i proste receptury ziołowe (na bazie ziół europejskich) stosowane w ich leczeniu
  – niedobór Qi
  – niedobór Yang
  – niedobór Krwi
  – niedobór Yin z pustym gorącem
  – zastój Qi
  – nadmiar Yang
  – nadmiar płynów – gorąca wilgoć
  – nadmiar płynów – zimna wilgoć
 10. Różnicowanie i identyfikowanie syndromów:
  – ustalanie strategii leczenia oraz zalecenia dietetyczne i zastosowanie ziół europejskich w najczęstszych dolegliwościach (przeziębienie, grypa, zaburzenia trawienia, bolesne menstruacje, bezsenność, zaparcia, osteoporoza, dolegliwości klimakteryjne, hipotermia, bóle głowy, nadciśnienie, arterioskleroza, inne).

Sesja II:

Element Ziemi
 1. Powtórzenie wiadomości:
  fizjologia potrójnego ogrzewacza i cztery filary zdrowia; czynniki wywołujące zaburzenia energii (zasada BA GANG); smak i termika jako podstawowe cechy charakterystyczne produktów spożywczych i ziół; zasady przeprowadzania wywiadu z pacjentem
 2. Funkcje obiegu czynnościowego:
  – Śledziony
  – Trzustki
  – Żołądka
  – przebieg meridianów elementu Ziemi
 3. Powiązania organów elementu Ziemi z innymi organami
  – zegar narządów
  – związek według warstwy
  – cykl odżywczy
  – cykl kontrolny
 4. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Ziemi
 5. Wzorce patologii Śledziony i Żołądka – przyczyny, objawy i strategie leczenia pożywieniem:
  – niedobór Qi Śledziony
  – niedobór Yang Śledziony
  – opadanie Qi Śledziony
  – krwawienia na tle niedoboru Qi Śledziony
  – nagromadzenie zimna i wilgoci w Śledzionie
  – gorąco i wilgoć w Śledzionie i Żołądku
  – nadmiar zimna w Żołądku
  – nadczynność Ognia Żołądka
  – niedobór Yin Żołądka
  – zastój pożywienia w Żołądku
  – zbuntowane Qi Żołądka

Sesja III:

Element Metalu
 1.  Funkcje obiegu czynnościowego:
  – obieg Płuc i Jelita Grubego
  – przebieg meridianów elementu Metalu
 2. Odporność:
  Płuca i skóra a odporność
  instynkt samozachowawczy
  potencjał regeneracji organizmu
 3. Zależności między organami elementu Metalu i innymi narządami
 4.  Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Metalu
 5. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
  – niedobór Qi Płuc
  – niedobór Yin Płuc
  – nadmiar zimnego śluzu w Płucach
  – nadmiar gorącego śluzu w Płucach
  – atak zimnego wiatru na Płuca
  – atak gorącego wiatru na Płuca
  – atak wiatru i suchości na Płuca
  – zimna wilgoć w jelicie grubym
  – pierwotna gorąca wilgoć w jelicie grubym
  – wtórna gorąca wilgoć w jelicie grubym
  – niedobór płynów w jelicie grubym

Sesja IV:

Element Wody
 1. Funkcje obiegu czynnościowego
  – obieg Nerek i Pęcherza Moczowego
  – przebieg meridianów elementu Wody
 2. Element Wody jako podstawa fizycznej egzystencji człowieka:
  – koncepcja Ming Men
 3. Zależności między organami elementu Wody i innymi narządami
 4. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Wody
 5. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
  – niedobór Qi Nerek
  – niedobór Yang Nerek
  – niedobór Nerek z nagromadzeniem wody
  – niedobór Yin Nerek
  – niedobór Jing Nerek
  – brak połączenia między Qi Nerek a Qi Płuc
  – nadmiar zimnej wilgoci w pęcherzu moczowym
  – gorąca wilgoć w pęcherzu moczowym

Sesja V:

Element Drewna
 1. Wpływ emocji na zdrowie człowieka
 2.  Funkcje obiegu czynnościowego:
  -obieg Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego
  – przebieg meridianów elementu Drewna
 3. Zależności między organami elementu Drewna i innymi narządami
 4. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Drewna
 5. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
  – niedobór Qi Wątroby
  – niedobór Krwi Wątroby
  – niedobór Yin Wątroby
  – niekontrolowane wznoszenie się Yang Wątroby
  – wiatr Wątroby
  – zastój Qi Wątroby
  – ogień Wątroby
  – gorąco i wilgoć w Wątrobie
  – zimno w kanale Wątroby
  – niedobór Qi Pęcherzyka Żółciowego
  – Ogień Pęcherzyka Żółciowego
  – Ogień Wątroby atakuje Żołądek
  – Ogień Wątroby atakuje Płuca

Sesja VI:

Element ognia i diagnoza z języka
 1. Funkcje obiegu czynnościowego:
  – obieg Serca i Jelita Cienkiego
  -przebieg meridianów elementu Ognia
 2. Element Ognia jako wyraz subtelnych aspektów egzystencji człowieka
  (świadomość, postrzeganie świata, emocje)
 3. Zależności między organami elementu Ognia i innymi narządami
 4. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
  – niedobór Qi Serca
  – niedobór Krwi Serca
  – niedobór Yang Serca
  – niedobór Yin Serca
  – Ogień Serca
  – zimny gęsty śluz blokuje kanały Serca
  – gorąco i śluz blokują kanały Serca
  – gorąco i wilgoć w jelicie cienkim
  – zimno i wilgoć w jelicie cienkim
 5. Diagnoza z języka – interpretacja cech języka:
  – „mapa” narządów na języku
  – ruchliwość, długość, szerokość, grubość, kształt, kolor ciała języka
  – stopień nawilżenia, grubość, kolor i rodzaj nalotu
  – pęknięcia, rysy, rozmieszczenie obszarów pozbawionych nalotu na powierzchni języka, itd.

Sesja VII:

Diagonstyka z pulsu oraz charakterystyka pokarmów i ich zastosowanie w dietoterapii część I:
 1. Diagnoza z pulsu
  – odzwierciedlenie stanu Narządów i Meridianów na tętnicy promieniowej prawej i lewej
  – czynniki wpływające na jakość pulsu
  – ocena konkretnych parametrów pulsu
  – 28 podstawowych pulsów
 2. Opis działania i terapeutyczne zastosowanie pokarmów:
  – zboża
  – warzywa
  – owoce

Sesja VIII:

Zarys diagnostyki różnicowej oraz szczegółowa charakterystyka pokarmów i ich zastosowanie w dietoterapii
 1. Identyfikacja powszechnych objawów według syndromów medycyny chińskiej jako warunek skutecznej terapii:
  – kaszel
  – katar
  – ból gardła
  – podwyższona temperatura
  – pocenie się
  – zaparcie
  – bóle pleców
  – ból głowy
  – zawroty głowy
  – nadciśnienie
  – bezsenność
  – zaburzenia menstruacji
  – impotencja
  – inne
 2. Opis działania i terapeutyczne zastosowanie pokarmów:
  – mięsa
  – ryby
  – nabiał
  – tłuszcze
  – przyprawy i zioła
 3. Elementy zachodniej wiedzy o odżywianiu:
  – naturalne źródła witamin i mikroelementów
  -„piramida zdrowego odżywiania”
  – dieta wegetariańska bez niedoborów
  – pełnowartościowa żywność ekologiczna kontra rafinowana
  – współczesne dietetyczne zagrożenia
  – odżywko-manie a prawidłowa suplementacją
  oraz mnóstwo innych, dodatkowych informacji z zakresu ziołolecznictwa, akupresury, terapii ruchem, ćwiczeń energetyzujących i relaksacyjnych