SEMINARIUM DLA WSZYSTKICH : „35 lat REIKI w Polsce”

W imieniu Mistrzyni Reiki Krystyny Włodarczyk – Królickiej serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych  na SEMINARIUM : „35 lat REIKI w Polsce” ( 1988-2023 ) 
KIEDY: Sobota. 15-04.2023 Godz. 10:00 – 17:00

Miejsce: Studium Edukacji Ekologicznej , Ul. Starograniczna 28, Wrocław

Przesłanie „Wiedza, jak woda – jest najczystsza u źródła”

Program Seminarium:

Godz.: 10:00 -Wprowadzenie, przywitanie omówienie celu, przypomnienie historii (subiektywnej)

-MEDYTACJA WPROWADZAJACA

Godz. 11:00-11:15 –przerwa kawowa

Godz. 11:15  Sesja 1. : – wykłady:

– „Zasady REIKI – narzędzie transformacji duchowej i energetycznej”

– „Potrzeby duchowe w człowieku – odkrycia reiki”
– Wystąpienia zaproszonych Gości. –„Moje doświadczenia z duchowością Reiki”

Godz. 13:00- 13:15 – przerwa kawowa

Godz. 13:15 Sesja 2. : Ćwiczenia medytacyjne :

– Wykład wprowadzający : „Koherencja Serce-Mózg”

– Medytacja „ Dwóch serc”

Godz. 14:15 – 15:00 Przerwa na Lunch

Godz. : 15:00 Sesja 3 -Praktyka Reiki – Reiki dla zwierząt

Godz. 15;30: – Sesja 4: ” Pytania do Mistrzyni”

Godz. 16:30: – 17:00 : MEDYTACJA POKOJU + przesłanie energii do „ ŚWIATA” 

Koszt udziału w Seminarium: 150 PLN, Studenci SEE :110 zł

Bardzo prosimy o wcześniejszą rejestracje w sekretariacie 
Studium Edukacji Ekologicznej,

ul. Starograniczna 28,
tel.713554027, see@see.edu.pl