SOUL BODY FUSION®  – warsztat certyfikowany

SOUL BODY FUSION®  to proces, który przywraca jedność Duszy i Ciała.

Wszyscy mamy wspaniałą duszę, ale nie zawsze jest ona zintegrowana z ciałem. Żyjemy, jakby nam brakowało wewnętrznej siły i obecności:

·  przeżywamy swoje życie doświadczając trudnych, często traumatycznych sytuacji, żalu, rozczarowania, cierpienia.

·        podążamy ścieżkami, na których tracimy kontakt ze swoją duszą.

·        nasze ciało i dusza nie są już ze sobą w harmonii, możemy odczuwać brak ugruntowania , przynależności .

·        tracimy entuzjazm i radość, trudno nam kreować wizje zdrowia, obfitości i wdrażać je w życie.

Wielu z nas szuka duchowego oświecenia i ma głębokie doświadczenia podczas medytacji, ale kiedy „powracamy” do ciała i codziennego życia, wszystko jest takie, jak dotychczas.

Twórczyni metody: Jonette Crowley, nauczycielka duchowa o światowej renomie, założycielka Centrum Kreatywnej

Świadomości- organizacji dedykowanej duchowej transformacji, od wielu lat przekazuje nauki trzech przewodników

duchowych: Białego Orła, MARK i Ashtatara. W swoich książkach opisuje, jak sama doświadczała tego poczucia dysharmonii i w końcu odkryła, jak otworzyć się na zjednoczenie ciała i duszy. Tak powstała metoda Soul Body Fusion®.

SBF® jest skutecznym narzędziem w tworzeniu nowej rzeczywistości tu i teraz. Tworzymy na bazie świadomości, jaką

posiadamy w danym momencie. W miarę jej pogłębiania wzmacnia się nasza zdolność do dostrzegania pokrewieństwa i

połączenia ze wszystkim wokół. Język sprawia, że rozmawiamy o duszy tak, jakby była „rzeczą”. Być może jednak bardziej uczciwie jest traktować ją jako bramę do złożonej, inteligentnej przestrzeni, jako ciągle rozszerzający się instrument świadomości, który pozwala nam doświadczyć wielowymiarowej natury wszechświata.

Metoda sprawia, że połączenie z naszym najwyższym potencjałem jest żywe i klarowne:

·        w prosty i łagodny sposób przenosimy się na wyższy poziom świadomości, wzmacniamy intuicję;

·        otwieramy się na nasz nieskończony potencjał;

·        tworzymy dla Ciała i Duszy możliwość do zjednoczenia;

·        na poziomie komórkowym harmonizujemy się z najwyższym poziomem światła, jaki nasze ciało jest w stanie przyjąć;

·        rozpoczyna się interaktywny proces, w którym dusza stymuluje komórki do harmonizowania z coraz wyższymi

częstotliwościami.

SBF jest katalizatorem, który otwiera drzwi do trwałego ucieleśnienia duszy.

Dla wielu osób na świecie metoda SBF stała się początkiem wielkiej zmiany w ich życiu – zmiany, która oznaczała lepszezdrowie i radość, ale przede wszystkim zdolność otwierania drzwi do życia ponad ograniczającą trójwymiarową

rzeczywistość, której doświadczali.

W PROGRAMIE WARSZTATU

wprowadzenie, ugruntowanie i pogłębiona praktyka:

·        dowiesz się czym jest, jak działa metoda SOUL BODY FUSION®

·        nauczysz się jak stosować SBF® dla siebie i innych

·        dowiesz się jak inaczej korzystać z tej metody (np. na odległość, dla zwierząt, sytuacji…)

·        doświadczysz integracji duszy i ciała oraz nauczysz się przekładania tej integracji na codzienne życie;

·        każdy uczestnik podczas warsztatu doświadczy minimum 2 fuzji

WARSZTAT TŁUMACZONY NA JĘZYK POLSKI

Uczestnicy Kursu otrzymają międzynarodowy CERTYFIKAT PRAKTYKA SOUL BODY FUSION®, uprawniający do prowadzenia sesji SBF® oraz wykorzystania metody w pracy zawodowej.

„Jako, że taniec stanowi ogromną część mojego życia, to co się dzieje w moim ciele zawsze integruję poprzez taniec. Pomiędzy sesjami będziemy zatem tańczyć, będziemy w ruchu, aby zapewnić naszym ciałom równowagę.”  Berit Hague

BERIT HAGUE: od blisko 40 lat wspiera ludzi w odkrywaniu siebie, swoich możliwości, w odnajdywaniu osobistej drogi, pogłębiania świadomości i transformacji. Od 15 lat stosuje Soul Body Fusion®; W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i doświadczenie, zdobyte podczas studiów, szkoleń, praktyki, osobistych poszukiwań w dziedzinie tańca, ruchu, różnych aspektów pracy z ciałem, oddechem, energią, medytacją. Jest m.in. certyfikowaną nauczycielką SBF®, 5Rytmów®, Jogi Kundalini, praktykującym coachem, trenerką pracy z oddechem, coachem Ruchu Ciała. Komunikuje się z przestrzeni serca, jest otwarta i uważna zarówno na energię grupy jak i każdego jej uczestnika. Tworzy przyjazną i bezpieczną przestrzeń do osobistej pracy, odkrywania własnych zasobów, nieograniczonych możliwości i potencjałów, dla każdego uczestnika warsztatów.

TERMIN: 10 – 11 luty

CZAS: sobota: 11: 00 – 18: 00 ; niedziela: 10:00 – 17:00

MIEJSCE: Wrocław, adres będzie podany po zgłoszeniu

KOSZT: 700 zł / 800zł (niższa cena przy zgłoszeniu do  20 styczna ; dla osób powtarzających 50% zniżki (certyfikat do wglądu).  Studenci do 26 roku życia, emeryci, osoby  w niełatwej sytuacji materialnej mogą otrzymać rabat – skontaktuj się z organizatorem.

INFORMACJE I ZAPISY:

886 364 158; epa@o2.pl

Więcej: https://www.facebook.com/events/1700520087103405 ; https://5rytmow.blogspot.com