Totalna Biologia

Prowadzi: Izabela Podlas

Gabinet Naturoterapii

Totalna biologia jest metodą, która pomaga nam w sposób niezwykle logiczny i precyzyjny dotrzeć do przyczyny powstania choroby, dysfunkcji czy też wzorców zachowań.

Uświadomienie sobie programów jak również rodowych wzorców, które nami powodują jest najważniejszym krokiem do tego aby móc je uwolnić i powrócić do harmonii nie tylko w naszym ciele ale i w życiu. Choroba nie przybywa z zewnątrz jako wróg lecz jest reakcją na sytuacje, których doświadczyliśmy lub też doświadczyli nasiprzodkowie a w nas żyją jako wspomnienia i odczucia, które domagają się uwolnienia. W związku z tym to wewnątrz siebie jak i w historii rodowej należy szukać przyczyny tego co nas spotyka.

Totalna biologia może pomóc w pracy z:
problemami zdrowotnymi: alergie, infekcje, nowotwory, problemy skórne, problemy z układem trawiennym, moczowym, krążenia, kości, mięśni, oddechowym..
problemami emocjonalnymi: lęki, depresje, nerwice..
powtarzającymi się sytuacjami życiowymi oraz relacyjnymi

Przed sesją osoba otrzymuje kwestionariusz do wypełnienia.
Sesja trwa ok 1godz do 1,5 godz i kosztuje 250zł.
Podczas sesji podpowiadam również jak można uzdrowić traumy i uwolnić wzorce, które już nie służą.