Zajęcia Regularne

Grafik Prohumane

Poniedziałek

09:30-10:45  
Joga

18:00-19:15
Joga

18:00-19:20
Ip TAI CHI
szkoła HO-GA

19:30-21:00
Joga

19:30-20:45
Qi-GONG
Lohan Gong

Wtorek

08:00-09:00
CANTIENICA ®

09:00-10:30
QI-GONG
Lohan Gong

10:30-11:30
CANTIENICA ®

11:45-12:45
CANTIENICA ®

16:30-17:45
Joga

18:00-19:30
QI-GONG
Lohan Gong

19:30-21:00
Ip TAI CHI

Środa

18:00-19:30
QI GONG STS

19:00-20:30
TAI CHI:
Grupa poczatkująca

Czwartek

08:00-09:20
QI-GONG
Zabawy Pięciu Zwierząt

9:30-10:45
Joga

11:00-12:15
Joga dla seniorów

18:00-19:15
Joga

19:30-21:00
Joga

18:00-19:15
QI-GONG
Zabawy Pięciu Zwierząt

Piątek

10:00-11:00
CANTIENICA®