Dietetyka wg TMC– kurs podstawowy

Prowadzi: Bożena Olszowska

Kursy Tradycyjna Medycyna Chińska


Kurs o leczeniu żywnością oraz ziołami zgodnie z wywiadem i zaleceniami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Skierowany jest do osób, które chcą poznać podstawowe zagadnienia kuchni terapeutycznej, zgodnie z którą to co jemy może być lekarstwem lub trucizną dla naszego organizmu.

Celem ośmio-częściowego Kursu Podstawowego Dietetyki według TMC jest zdobycie wiedzy o żywieniu zgodnie z prawami natury. Na kursie poznasz podstawy Dietetyki opartej na zasadach Medycyny Chińskiej oraz podstawy diagnostyki wg TMC ( czytanie z języka i pulsu).
Wiedza ta znajduje zastosowanie zarówno w profilaktyce, jak i terapii rozmaitych schorzeń za pomocą diety, ponieważ pozwala dostosować sposób odżywiania do indywidualnych potrzeb organizmu człowieka.
Co ważne, potrzeby te zmieniają się stale i dynamicznie w interakcji z otaczającym światem i nie ma uniwersalnej diety dla każdego.
Wiedza o energetycznej naturze pokarmów, określanej jako termika i smak produktów spożywczych, pozwala dostosować sposób odżywiania do aktualnych potrzeb organizmu. Dzięki świadomemu odżywianiu można nie tylko wzmacniać witalność organizmu i zapobiegać zachwianiu równowagi Yin i Yang (które prowadzi do choroby), ale również stopniowo odzyskać zdrowie.
Dietetyka wg TMC jest to metoda całkowicie naturalna i powszechnie dostępna, bazująca na umiejętnym stosowaniu pożywienia, napojów oraz popularnych ziół i przypraw.

Na kursie spojrzymy na Nasze zdrowie z bardzo szerokiej perspektywy: w trakcie ośmiu dwudniowych spotkań zapoznasz się z fizjologią człowieka według Medycyny Chińskiej, jak również nauczysz się podstaw diagnozy (uwzględniającej obraz języka, pulsu, wygląd i koloryt twarzy, cechy budowy ciała, zgłaszane objawy, itp.). Wszystko to, składa się na by trafnie zdefiniować wzorzec patologii i ustalić adekwatną strategię leczenia schorzeń.
Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem powyższych umiejętności, czy to do celów własnych, czy w związku z wykonywanym zawodem.
Zapraszamy dietetyków, lekarzy, naturoterapeutów, masażystów i przede wszystkim pasjonatów zdrowego trybu życia.

Terminy kursu na rok 2024/2025:

I) 21-22 września
II) 26-27 października
III) 23-24 listopada
IV) 14-15 grudnia
V) 25-26 stycznia 2025
VI) 15-16 luty
VII)  22-23 marca
VIII) 26-27 kwietnia

Zajęcia odbywają się w sobotę (10- 17) i niedziele (9-15:30) .
W trakcie zajęć godzinna dłuższa przerwa na zjedzenie wegańskiej zupy którą uczestnicy otrzymują w cenie kursu.

Inwestycja:
-każdy moduł osobno: 500 zł
-całość płatne z góry: 3800 zł
Kurs jest całością i każdy moduł należy opłacić : w przypadku nieobecności na zajęciach udostępniamy nagrania i materiały.

Zapewniamy:
-Skrypty do zajęć;
-Zaświadczenie ukończenia kursu ( aby je uzyskać można opuścić tylko jedno spotkanie na żywo);
-Ciepłe napoje, zdrowe przekąski i pyszną wege zupę na lunch;
-Wystawiamy rachunki oraz paragony;

Szczegółowy program
kursu dietetyki wg TMC:

Sesja I:
Wstęp do dietetyki według medycyny chińskiej

Wprowadzenie:

 • Tao – współzależność i komplementarność Yin i Yang.
 • interpretacja Yin i Yang w dietetyce według medycyny chińskiej
 • dietetyka jako jeden z filarów profilaktyki i terapii w medycynie chińskiej
 • uwzględnianie zewnętrznych i wewnętrznych czynników w doborze diety (strefa klimatyczna, pora roku, aktualne warunki pogodowe, konstytucja pacjenta, aktualny stan zdrowia pacjenta)
 • wpływ pożywienia na samopoczucie fizyczne i stan emocjonalny człowieka

Wzorce dysharmonii Yin i Yang:

 • wzorce nadmiaru – przyczyny, przykłady, ogólne strategie postępowania
 • wzorce niedoboru – przyczyny, przykłady, ogólne strategie postępowania
 • zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny zaburzeń energetycznych w organizmie (patogenne wpływy zewnętrzne, emocje, odżywianie)
 • dobowy cykl obiegu energii („zegar narządów”):
 • maximum i minimum energetyczne narządów
 • implikacje praktyczne – prawidłowy rytm posiłków, optymalny tryb życia
 • Podstawowe substancje ciała – Qi, Płyny, Esencja, Krew:
 • rola substancji fizjologicznych w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego
 • patologiczne formy energii – Wiatr, Gorąco, Wilgoć, Śluz
 • fizjologia i patologia Potrójnego Ogrzewacza:
 • energetyczna charakterystyka organów Yin i Yang pięciu elementów
 • rola obiegów czynnościowych Wątroby, Serca, Śledziony i Trzustki, Płuc i Nerek w procesach metabolizmu z punktu widzenia medycyny chińskiej
 • wytwarzanie Qi, Płynów, Esencji i Krwi w Potrójnym Ogrzewaczu
 • dysfunkcje Potrójnego Ogrzewacza – przyczyny powstawania Wiatru, Wilgoci, Śluzu, Zimna, Gorąca, Zastoju

Cykl odżywczy i cykl kontrolny w modelu Pięciu Elementów: definicja, ilustracja przykładami ze świata przyrody, z dziedziny psychologii emocji oraz z zakresu wzajemnego oddziaływania smaków.

Klasyfikacja smaków według przynależności do Pięciu Elementów:

 • profilaktyka: smaki informacyjne i zasady gotowania według Pięciu Przemian
 • leczenie: smaki terapeutyczne w leczeniu podstawowych wzorców dysharmonii.
 • klasyfikacja pokarmów według natury termicznej i właściwości energetycznych:
 • tabele przyporządkowań produktów spożywczych
 • przyczyny pozornych rozbieżności w klasyfikacjach produktów według Pięciu Elementów
 • klasyfikacja grup produktów od najbardziej yang do najbardziej yin
 • klasyfikacja metod obróbki pokarmów według Yin i Yang i Pięciu Elementów (gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie, suszenie, peklowanie, kiszenie, itd.)

Podstawowe wzorce patologii

 • patomechanizm, przyczyny, objawy (z uwzględnieniem elementarnych informacji z zakresu diagnozy z twarzy i z języka), zalecenia dietetyczne i proste receptury ziołowe (na bazie ziół europejskich) stosowane w ich leczeniu
 • niedobór Qi
 • niedobór Yang
 • niedobór Krwi
 • niedobór Yin z pustym gorącem
 • zastój Qi
 • nadmiar Yang
 • nadmiar płynów – gorąca wilgoć
 • – nadmiar płynów – zimna wilgoć

Różnicowanie i identyfikowanie syndromów:
ustalanie strategii leczenia oraz zalecenia dietetyczne i zastosowanie ziół europejskich w najczęstszych dolegliwościach (przeziębienie, grypa, zaburzenia trawienia, bolesne menstruacje, bezsenność, zaparcia, osteoporoza, dolegliwości klimakteryjne, hipotermia, bóle głowy, nadciśnienie, arterioskleroza, inne).

Sesja II: Element Ziemi

Powtórzenie wiadomości:
fizjologia potrójnego ogrzewacza i cztery filary zdrowia; czynniki wywołujące zaburzenia energii (zasada BA GANG); smak i termika jako podstawowe cechy charakterystyczne produktów spożywczych i ziół; zasady przeprowadzania wywiadu z pacjentem

Funkcje obiegu czynnościowego:

 • Śledziony
 • Trzustki
 • Żołądka
 • przebieg meridianów elementu Ziemi

Powiązania organów elementu Ziemi z innymi organami

 • zegar narządów
 • związek według warstwy
 • cykl odżywczy
 • cykl kontrolny

Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Ziemi
Wzorce patologii Śledziony i Żołądka – przyczyny, objawy i strategie leczenia pożywieniem:

 • niedobór Qi Śledziony
 • niedobór Yang Śledziony
 • opadanie Qi Śledziony
 • krwawienia na tle niedoboru Qi Śledziony
 • nagromadzenie zimna i wilgoci w Śledzionie
 • gorąco i wilgoć w Śledzionie i Żołądku
 • nadmiar zimna w Żołądku
 • nadczynność Ognia Żołądka
 • niedobór Yin Żołądka
 • zastój pożywienia w Żołądku
 • zbuntowane Qi Żołądka

Sesja III:
Element Metalu

Funkcje obiegu czynnościowego:

 • obieg Płuc i Jelita Grubego
 • przebieg meridianów elementu Metalu

Odporność:

 • Płuca i skóra a odporność
 • instynkt samozachowawczy
 • potencjał regeneracji organizmu
 • Zależności między organami elementu Metalu i innymi narządami
 • Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Metalu

Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:

 • niedobór Qi Płuc
 • niedobór Yin Płuc
 • nadmiar zimnego śluzu w Płucach
 • nadmiar gorącego śluzu w Płucach
 • atak zimnego wiatru na Płuca
 • atak gorącego wiatru na Płuca
 • atak wiatru i suchości na Płuca
 • zimna wilgoć w jelicie grubym
 • pierwotna gorąca wilgoć w jelicie grubym
 • wtórna gorąca wilgoć w jelicie grubym
 • niedobór płynów w jelicie grubym

Sesja IV:
Element Wody

Funkcje obiegu czynnościowego

 • obieg Nerek i Pęcherza Moczowego
 • przebieg meridianów elementu Wody

Element Wody jako podstawa fizycznej egzystencji człowieka:

 • Koncepcja Ming Men
 • Zależności między organami elementu Wody i innymi narządami
 • Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Wody

Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:

 • niedobór Qi Nerek
 • niedobór Yang Nerek
 • niedobór Nerek z nagromadzeniem wody
 • niedobór Yin Nerek
 • niedobór Jing Nerek
 • brak połączenia między Qi Nerek a Qi Płuc
 • nadmiar zimnej wilgoci w pęcherzu moczowym
 • gorąca wilgoć w pęcherzu moczowym

Sesja V:
Element Drewna

Wpływ emocji na zdrowie człowieka
Funkcje obiegu czynnościowego:

 • obieg Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego
 • przebieg meridianów elementu Drewna
 • zależności między organami elementu Drewna i innymi narządami
 • zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Drewna

Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:

 • niedobór Qi Wątroby
 • niedobór Krwi Wątroby
 • niedobór Yin Wątroby
 • niekontrolowane wznoszenie się Yang Wątroby
 • wiatr Wątroby
 • zastój Qi Wątroby
 • ogień Wątroby
 • gorąco i wilgoć w Wątrobie
 • zimno w kanale Wątroby
 • niedobór Qi Pęcherzyka Żółciowego
 • Ogień Pęcherzyka Żółciowego
 • Ogień Wątroby atakuje Żołądek
 • Ogień Wątroby atakuje Płuca

Sesja VI:
Element ognia i diagnoza z języka

Funkcje obiegu czynnościowego:

 • obieg Serca i Jelita Cienkiego
 • przebieg meridianów elementu Ognia
 • Element Ognia jako wyraz subtelnych aspektów egzystencji człowieka (świadomość, postrzeganie świata, emocje)

Zależności między organami elementu Ognia i innymi narządami
Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:

 • niedobór Qi Serca
 • niedobór Krwi Serca
 • niedobór Yang Serca
 • niedobór Yin Serca
 • Ogień Serca
 • zimny gęsty śluz blokuje kanały Serca
 • gorąco i śluz blokują kanały Serca
 • gorąco i wilgoć w jelicie cienkim
 • zimno i wilgoć w jelicie cienkim

Diagnoza z języka – interpretacja cech języka:

 • „mapa” narządów na języku
 • ruchliwość, długość, szerokość, grubość, kształt, kolor ciała języka
 • stopień nawilżenia, grubość, kolor i rodzaj nalotu
 • pęknięcia, rysy, rozmieszczenie obszarów pozbawionych nalotu na powierzchni języka, itd.

Sesja VII:
Diagonstyka z pulsu oraz charakterystyka pokarmów i ich zastosowanie w dietoterapii część I:

Diagnoza z pulsu

 • odzwierciedlenie stanu Narządów i Meridianów na tętnicy promieniowej prawej i lewej
 • czynniki wpływające na jakość pulsu
 • ocena konkretnych parametrów pulsu
 • 28 podstawowych pulsów

Opis działania i terapeutyczne zastosowanie pokarmów:
– zboża
– warzywa
– owoce

Sesja VIII:
Zarys diagnostyki różnicowej oraz szczegółowa charakterystyka pokarmów i ich zastosowanie w dietoterapii
Identyfikacja powszechnych objawów według syndromów medycyny chińskiej jako warunek skutecznej terapii:
– kaszel
– katar
– ból gardła
– podwyższona temperatura
– pocenie się
– zaparcie
– bóle pleców
– ból głowy
– zawroty głowy
– nadciśnienie
– bezsenność
– zaburzenia menstruacji
– impotencja
– inne

Opis działania i terapeutyczne zastosowanie pokarmów:
– mięsa
– ryby
– nabiał
– tłuszcze
– przyprawy i zioła

Elementy zachodniej wiedzy o odżywianiu:

 • naturalne źródła witamin i mikroelementów
 • „piramida zdrowego odżywiania”
 • dieta wegetariańska bez niedoborów
 • pełnowartościowa żywność ekologiczna kontra rafinowana
 • współczesne dietetyczne zagrożenia
 • odżywko-manie a prawidłowa suplementacją
 • oraz mnóstwo innych, dodatkowych informacji z zakresu ziołolecznictwa, akupresury, terapii ruchem, ćwiczeń energetyzujących i relaksacyjnych.