Dietetyka-wg-TMC-pro

Dietetyka wg TMC– kurs podstawowy

Dietetyka wg TMC– kurs podstawowy 
Kurs o leczeniu żywnością oraz ziołami zgodnie z wywiadem i zaleceniami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Skierowany jest do osób, które chcą poznać podstawowe zagadnienia kuchni terapeutycznej, zgodnie z którą to co jemy może być lekarstwem lub trucizną dla naszego organizmu.

Celem ośmio-częściowego Kursu Podstawowego Dietetyki według TMC jest zdobycie wiedzy o żywieniu zgodnie z prawami natury. Na kursie poznasz podstawy Dietetyki opartej na zasadach Medycyny Chińskiej oraz podstawy diagnostyki wg TMC ( czytanie z języka i pulsu).

Wiedza ta znajduje zastosowanie zarówno w profilaktyce, jak i terapii rozmaitych schorzeń za pomocą diety, ponieważ pozwala dostosować sposób odżywiania do indywidualnych potrzeb organizmu człowieka.
Co ważne, potrzeby te zmieniają się stale i dynamicznie w interakcji z otaczającym światem i nie ma uniwersalnej diety dla każdego.

Wiedza o energetycznej naturze pokarmów, określanej jako termika i smak produktów spożywczych, pozwala dostosować sposób odżywiania do aktualnych potrzeb organizmu. Dzięki świadomemu odżywianiu można nie tylko wzmacniać witalność organizmu i zapobiegać zachwianiu równowagi Yin i Yang (które prowadzi do choroby), ale również stopniowo odzyskać zdrowie.

Dietetyka wg TMC jest to metoda całkowicie naturalna i powszechnie dostępna, bazująca na umiejętnym stosowaniu pożywienia, napojów oraz popularnych ziół i przypraw.
Na kursie spojrzymy na Nasze zdrowie z bardzo szerokiej perspektywy: w trakcie ośmiu dwudniowych spotkań zapoznasz się z fizjologią człowieka według Medycyny Chińskiej, jak również nauczysz się podstaw diagnozy (uwzględniającej obraz języka, pulsu, wygląd i koloryt twarzy, cechy budowy ciała, zgłaszane objawy, itp.). Wszystko to, składa się na by trafnie zdefiniować wzorzec patologii i ustalić adekwatną strategię leczenia schorzeń.

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem powyższych umiejętności, czy to do celów własnych, czy w związku z wykonywanym zawodem.

Zapraszamy dietetyków, lekarzy, naturoterapeutów, masażystów i przede wszystkim pasjonatów zdrowego trybu życia.

Terminy kursu na rok 2022/2023 – dostepne w kalendarium

Zajęcia odbywają się w sobotę (10- 17) i niedziele( 9-16) .
W trakcie zajęć przerwa nazjedzenie wegańskiej zupy w cenie kursu.

Inwestycja:
-każdy moduł osobno: 450 zł
-całość: 3400 zł ( możliwość rozłożenia na dwie raty)
– Aby uzyskać certyfikat można opuścić jeden zjazd z kursu- w przypadku nieobecności na zajęciach udostępniamy nagrania i skrypty do opuszczonych zajęć- opłata taka sama.

Zapewniamy:

Skrypty do zajęć.
Zaświadczenie ukończenia kursu ( po odbyciu 8 sesji).
Ciepłe napoje, zdrowe przekąski i pyszną wege zupę na lunch
Wystawiamy rachunki oraz paragony;

Szczegółowy program
kursu dietetyki wg TMC:
Sesja I:
Wstęp do dietetyki według medycyny chińskiej
Wprowadzenie:
– Tao – współzależność i komplementarność Yin i Yang.
– interpretacja Yin i Yang w dietetyce według medycyny chińskiej
– dietetyka jako jeden z filarów profilaktyki i terapii w medycynie chińskiej
– uwzględnianie zewnętrznych i wewnętrznych czynników w doborze diety (strefa klimatyczna, pora roku, aktualne warunki pogodowe, konstytucja pacjenta, aktualny stan zdrowia pacjenta)
– wpływ pożywienia na samopoczucie fizyczne i stan emocjonalny człowieka
Wzorce dysharmonii Yin i Yang:
– wzorce nadmiaru – przyczyny, przykłady, ogólne strategie postępowania
– wzorce niedoboru – przyczyny, przykłady, ogólne strategie postępowania
– zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny zaburzeń energetycznych w organizmie
(patogenne wpływy zewnętrzne, emocje, odżywianie)
Dobowy cykl obiegu energii („zegar narządów”):
– maximum i minimum energetyczne narządów
– implikacje praktyczne – prawidłowy rytm posiłków, optymalny tryb życia
Podstawowe substancje ciała – Qi, Płyny, Esencja, Krew:
– rola substancji fizjologicznych w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego
– patologiczne formy energii – Wiatr, Gorąco, Wilgoć, Śluz
Fizjologia i patologia Potrójnego Ogrzewacza:
– energetyczna charakterystyka organów Yin i Yang pięciu elementów
– rola obiegów czynnościowych Wątroby, Serca, Śledziony i Trzustki, Płuc i Nerek w procesach metabolizmu z punktu widzenia medycyny chińskiej
– wytwarzanie Qi, Płynów, Esencji i Krwi w Potrójnym Ogrzewaczu
– dysfunkcje Potrójnego Ogrzewacza – przyczyny powstawania Wiatru, Wilgoci, Śluzu, Zimna, Gorąca, Zastoju
Cykl odżywczy i cykl kontrolny w modelu Pięciu Elementów: definicja, ilustracja przykładami ze świata przyrody, z dziedziny psychologii emocji oraz z zakresu wzajemnego oddziaływania smaków.
Klasyfikacja smaków według przynależności do Pięciu Elementów:
– profilaktyka: smaki informacyjne i zasady gotowania według Pięciu Przemian
– leczenie: smaki terapeutyczne w leczeniu podstawowych wzorców dysharmonii.
Klasyfikacja pokarmów według natury termicznej i właściwości energetycznych:
– tabele przyporządkowań produktów spożywczych
– przyczyny pozornych rozbieżności w klasyfikacjach produktów według Pięciu Elementów
– klasyfikacja grup produktów od najbardziej yang do najbardziej yin
– klasyfikacja metod obróbki pokarmów według Yin i Yang i Pięciu Elementów (gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie, suszenie, peklowanie, kiszenie, itd.)
Podstawowe wzorce patologii
– patomechanizm, przyczyny, objawy (z uwzględnieniem elementarnych informacji z zakresu diagnozy z twarzy i z języka), zalecenia dietetyczne i proste receptury ziołowe (na bazie ziół europejskich) stosowane w ich leczeniu
– niedobór Qi
– niedobór Yang
– niedobór Krwi
– niedobór Yin z pustym gorącem
– zastój Qi
– nadmiar Yang
– nadmiar płynów – gorąca wilgoć
– nadmiar płynów – zimna wilgoć
Różnicowanie i identyfikowanie syndromów:
– ustalanie strategii leczenia oraz zalecenia dietetyczne i zastosowanie ziół europejskich w najczęstszych dolegliwościach (przeziębienie, grypa, zaburzenia trawienia, bolesne menstruacje, bezsenność, zaparcia, osteoporoza, dolegliwości klimakteryjne, hipotermia, bóle głowy, nadciśnienie, arterioskleroza, inne).
Sesja II:
Element Ziemi
Powtórzenie wiadomości:
fizjologia potrójnego ogrzewacza i cztery filary zdrowia; czynniki wywołujące zaburzenia energii (zasada BA GANG); smak i termika jako podstawowe cechy charakterystyczne produktów spożywczych i ziół; zasady przeprowadzania wywiadu z pacjentem
Funkcje obiegu czynnościowego:
– Śledziony
– Trzustki
– Żołądka
– przebieg meridianów elementu Ziemi
Powiązania organów elementu Ziemi z innymi organami
– zegar narządów
– związek według warstwy
– cykl odżywczy
– cykl kontrolny
Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Ziemi
Wzorce patologii Śledziony i Żołądka – przyczyny, objawy i strategie leczenia pożywieniem:
– niedobór Qi Śledziony
– niedobór Yang Śledziony
– opadanie Qi Śledziony
– krwawienia na tle niedoboru Qi Śledziony
– nagromadzenie zimna i wilgoci w Śledzionie
– gorąco i wilgoć w Śledzionie i Żołądku
– nadmiar zimna w Żołądku
– nadczynność Ognia Żołądka
– niedobór Yin Żołądka
– zastój pożywienia w Żołądku
– zbuntowane Qi Żołądka
Sesja III:
Element Metalu
Funkcje obiegu czynnościowego:
– obieg Płuc i Jelita Grubego
– przebieg meridianów elementu Metalu
Odporność:
Płuca i skóra a odporność
instynkt samozachowawczy
potencjał regeneracji organizmu
Zależności między organami elementu Metalu i innymi narządami
Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Metalu
Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
– niedobór Qi Płuc
– niedobór Yin Płuc
– nadmiar zimnego śluzu w Płucach
– nadmiar gorącego śluzu w Płucach
– atak zimnego wiatru na Płuca
– atak gorącego wiatru na Płuca
– atak wiatru i suchości na Płuca
– zimna wilgoć w jelicie grubym
– pierwotna gorąca wilgoć w jelicie grubym
– wtórna gorąca wilgoć w jelicie grubym
– niedobór płynów w jelicie grubym
Sesja IV:
Element Wody
Funkcje obiegu czynnościowego
– obieg Nerek i Pęcherza Moczowego
– przebieg meridianów elementu Wody
Element Wody jako podstawa fizycznej egzystencji człowieka:
– koncepcja Ming Men
Zależności między organami elementu Wody i innymi narządami
Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Wody
Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
– niedobór Qi Nerek
– niedobór Yang Nerek
– niedobór Nerek z nagromadzeniem wody
– niedobór Yin Nerek
– niedobór Jing Nerek
– brak połączenia między Qi Nerek a Qi Płuc
– nadmiar zimnej wilgoci w pęcherzu moczowym
– gorąca wilgoć w pęcherzu moczowym
Sesja V:
Element Drewna
Wpływ emocji na zdrowie człowieka
Funkcje obiegu czynnościowego:
-obieg Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego
– przebieg meridianów elementu Drewna
Zależności między organami elementu Drewna i innymi narządami
Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Drewna
Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
– niedobór Qi Wątroby
– niedobór Krwi Wątroby
– niedobór Yin Wątroby
– niekontrolowane wznoszenie się Yang Wątroby
– wiatr Wątroby
– zastój Qi Wątroby
– ogień Wątroby
– gorąco i wilgoć w Wątrobie
– zimno w kanale Wątroby
– niedobór Qi Pęcherzyka Żółciowego
– Ogień Pęcherzyka Żółciowego
– Ogień Wątroby atakuje Żołądek
– Ogień Wątroby atakuje Płuca
Sesja VI:
Element ognia i diagnoza z języka
Funkcje obiegu czynnościowego:
– obieg Serca i Jelita Cienkiego
-przebieg meridianów elementu Ognia
Element Ognia jako wyraz subtelnych aspektów egzystencji człowieka
(świadomość, postrzeganie świata, emocje)
Zależności między organami elementu Ognia i innymi narządami
Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
– niedobór Qi Serca
– niedobór Krwi Serca
– niedobór Yang Serca
– niedobór Yin Serca
– Ogień Serca
– zimny gęsty śluz blokuje kanały Serca
– gorąco i śluz blokują kanały Serca
– gorąco i wilgoć w jelicie cienkim
– zimno i wilgoć w jelicie cienkim
Diagnoza z języka – interpretacja cech języka:
– „mapa” narządów na języku
– ruchliwość, długość, szerokość, grubość, kształt, kolor ciała języka
– stopień nawilżenia, grubość, kolor i rodzaj nalotu
– pęknięcia, rysy, rozmieszczenie obszarów pozbawionych nalotu na powierzchni języka, itd.
Sesja VII:
Diagonstyka z pulsu oraz charakterystyka pokarmów i ich zastosowanie w dietoterapii część I:
Diagnoza z pulsu
– odzwierciedlenie stanu Narządów i Meridianów na tętnicy promieniowej prawej i lewej
– czynniki wpływające na jakość pulsu
– ocena konkretnych parametrów pulsu
– 28 podstawowych pulsów
Opis działania i terapeutyczne zastosowanie pokarmów:
– zboża
– warzywa
– owoce
Sesja VIII:
Zarys diagnostyki różnicowej oraz szczegółowa charakterystyka pokarmów i ich zastosowanie w dietoterapii
Identyfikacja powszechnych objawów według syndromów medycyny chińskiej jako warunek skutecznej terapii:
– kaszel
– katar
– ból gardła
– podwyższona temperatura
– pocenie się
– zaparcie
– bóle pleców
– ból głowy
– zawroty głowy
– nadciśnienie
– bezsenność
– zaburzenia menstruacji
– impotencja
– inne
Opis działania i terapeutyczne zastosowanie pokarmów:
– mięsa
– ryby
– nabiał
– tłuszcze
– przyprawy i zioła
Elementy zachodniej wiedzy o odżywianiu:
– naturalne źródła witamin i mikroelementów
-„piramida zdrowego odżywiania”
– dieta wegetariańska bez niedoborów
– pełnowartościowa żywność ekologiczna kontra rafinowana
– współczesne dietetyczne zagrożenia
– odżywko-manie a prawidłowa suplementacją
oraz mnóstwo innych, dodatkowych informacji z zakresu ziołolecznictwa, akupresury, terapii ruchem, ćwiczeń energetyzujących i relaksacyjnych.